WELKOM

WIE OF WAT WAS SFAN ???

SFAN ontstond omstreeks 1969, toen een aantal Antwerpse SF-fans elkaar ontmoeten en hieruit een informele vereniging groeide, die spoedig uitbreiding vond over het Vlaamse landsgedeelte, initieel geconcentreerd in het Antwerpse, maar later met bijzonder aktieve kernen te Gent en te Leuven.

De naam "SFAN" staat voor SF-fans, maar ook voor SF en Fantastiek, aangezien beide genres nauw met elkaar verwoven blijven. Doelstelling van de vereniging was het promoten van SF en Fantastiek in al zijn verschijningsvormen en het voornaamste middel daartoe was het vereningsblad dat bij het begin maandelijks verscheen en de naam "INFO-SFAN" meekreeg. Later werd dit gewijzigd naar het meer neutrale "SF-MAGAZINE" en verder, bij een volledige vervanging van de redactie, naar RIGEL.

Tot begin van de tachtiger jaren zou SFAN aktief blijven en naast het verenigingblad ook jaarlijks "conventions" organiseren met bekende auteurs als eregasten. Uiteindelijk zou de vereniging, hoofdzakelijk door persoonlijke onenigheden, stilletjes verdwijnen en vervangen worden door individuele initiatieven.

Aangezien al deze aktiviteiten zich afspeelden vóór het computer- en internettijdperk, zou heel dit gebeuren en de herinnering aan de mensen die er gedurende al die jaren met hart en ziel aan meewerkten in de vergetelheid verdwijnen. Daarom werd dit initiatief gestart en wordt deze site aan hen opgedragen !


Een persoonlijk relaas van voormalig eindredacteur Robert Smets.

En zoals wij vroeger ook al vruchteloos een visje uitwierpen : "Graag reactie indien u het niet eens bent met deze visie" ....


 PDF   FLIP