Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6
Image 1
Möbius ring - logo, ontworpen door Frank-Ivo Van Damme

SFAN ???

SFAN, vereniging voor science-fiction en fantastiek werd opgericht eind 1969 met als doel het promoten van science-fiction in al zijn verschijningsvormen en dit door het uitgeven van een tijdschrift, het organiseren van conventions en het uitschrijven van een jaarlijkse verhalenwedstrijd ...

Lees meer
Image 2
Louis-Sébastien Mercier: L'An 2440 (1770)

Science Fiction ...

De naam “science fiction” dateert van de jaren twintig van de twintigste eeuw, maar het genre op zich was toen zeker niet nieuw. Voordien sprak men in Angelsaksische landen ondermeer van “scientific romance” en elders van “voyages extraordinaires” en andere.

Lees meer
Image 3
Hugo Gernsback

Geschiedenis

Het was de van afkomst Luxemburgse maar naar de V.S. uitgeweken tijdschriften uitgever Hugo Gernsback – die zijn technische publicaties met verhalen verlevendigde en gelet op het succes daarvan in 1926 ook een alleen nog aan sf. verhalen gewijd tijdschrift uitbracht - die het woord “scientifiction” voor het eerst gebruikte.

Lees meer