PUBLICATIES

INFO-SFAN 1 (november 1970) t/m 31 (november-december 1973)

Toen SFAN in 1969 startte waren tijdschriften met "INFO" in de de titel het grote modeverschijnsel. Niet te verwonderen dat het clubblad toen met de naam "INFO-SFAN" boven de doopvont werd gehouden, temeer daar het eerste opzet een louter informatieblad inhield met hoofdzakelijk bibliografische gegevens en lijsten met nieuwe in het nederlands verschenen publicaties.

SF-MAGAZINE 32 (januari 1974) t/m 56 (maart-april 1977)

Onenigheid in de redactie over het feit dat INFO-SFAN ook een meer literaire inhoud moest bevatten, leidde tot het wisseling in de redactie-raad (en bestuur) en werd ook besloten de titel "INFO-SFAN" door een meer passende naam te vervangen die beter de gewijzigde inhoud zou weergeven. Dit was het begin van "SF-MAGAZINE". Om de continuïteit te waarborgen werd de nummering behouden.

RIGEL 57 (JULI 1977) t/m 77 (najaar 1980)

SFAN was vanaf zijn ontstaan in 1970 hoofdzakelijk een Antwerps fenomeen geweest en na acht jaar waren interne spanningen en meningsverschillen teveel voor enkele van de technische medewerkers. Dit had het einde van SFAN kunnen zijn, ware het niet dat de enthoesiaste Leuvense kern bereid gevonden werd het verenigingsblad verder te zetten. Er bestond reeds een persoonlijk fanzine van Guido Eekhaut "RIGEL" waarvan reeds zes nummers waren verschenen. "RIGEL" werd nu vanaf juli 1977 het officiële verenigingsblad en de nummering werd weerom van "SF-MAGAZINE" overgenomen om de continuïteit te waarborgen. De eerste zes nummers van het fanzine RIGEL van Guido Eekhaut werden voor de volledigheid opgenomen.

PROGRESSEF 78 (januari 1981) t/m 81 (april 1981)

Eind 1980 laaiden interne spanningen weer op waarbij de eindredacteur in zijn editoriaal voor RIGEL 77 het blad zo goed als opdoekte. Enkele Antwerpse leden zochten toen toenadering tot de (rivaliserende) groepering PROGRESSEF (ironisch genoeg opgericht door twee van de oprichtende leden van SFAN) en in 1981 verscheen als verenigingsorgaan van SFAN het blad PROGRESSEF met voortzetting van de oude nummering (i.e. nr. 78) . Het zou door financieel mis-managment het echter slechts vier nummers volhouden.

SF-GIDS 39/40 (juli-augustus 1982) t/m 140 (december 1990)

De geschiedenis van het "PROGRESSEF"-verhaal is moeilijk te achterhalen. Wel is het zo dat de Gentse SFAN-kern, onder initiatief van Eddy C. Bertin, na een grondige financiële doorlichting, één en ander terecht naar zich toe trok en “fusioneerde Antwerpen en Gent”. Bertin was bereid zijn tijdschrift SF-GIDS als cluborgaan te laten functioneren (vanaf nummer 39/40) door het inlassen van een aantal SFAN-pagina's maar verder bleef SF-GIDS onder zijn redactie zodat ook de nummering van SF-GIDS behouden bleef. Vermeldenswaard is ook dat Bertin, om het PROGRESSEF-verhaal af te sluiten, nog twee nummers van het blad PROGRESSEF onder eigen beheer uitgaf : nummer 82 als SF-GIDS 37bis en nummer 83 als SF-GIDS 38bis. SF-GIDS zou nog tot december 1990 verschijnen vooraleer door een dalend lezersaantal uit te doven. De eerste nummers van SF-GIDS werden voor de volledigheid ook opgenomen.

DIVERSE ANDERE PUBLICATIES

Index SF-Magazine :

Uitgebreide index vanaf INFO-SFAN 1 tot en met SF-Magazine 50. Uitgebracht in twee delen in 1976 samen met SF-MAGAZINE 50.

Convention publicaties :

Verschillende programma-brochures van SFANCONS/BENELUXCONS en ander promotie-materiaal.