Page 11 - SF-GIDS 5
P. 11

bij Telzey veel meer dan enkel maar een
    pioen blijkt te zijn.
           (EDITH BRENDALL)
    THE REGIMENTS OF NIGHT,door Brian N. Ball.
    DAW-SF no.19,1972. 188 blz.95¢. Cover door
    Kelly Freas.In England verschenen onder de
    titel; "Night of the Robots". De archeolo-
    gist Dr.Dross probeert de waarheid te ach-
    terhalen van de legende van de 'Regimenten
    van de Nacht',een leger van oorlogsrobots
    die sedert de laatste oorlog in hun onder­
    gronds fort op de aarde wachten tot hùn
    dag komt. Twee groepen mensen,Dr.Dross en
    een groep toeristen,en een man achternage­
    zeten door een vendettapartij, ontdekken
    inderdaad de rustplaats van de legenda­
    rische robots,met al de gevolgen daarvan.
    Helemaal niet mis,maar men moet Ball's
    eigen schrijftrant erbij nemen.
             (EDDY C. BERTIN)
    TOMORROW'S TOO FAR,door James White. Bal­
    lantine no.02150-3,1972.186 blz.95¢.Cover
    door Deal Ellis. Met veel interesse begon
    ik aan de nieuwe White,na het teleurstel­
    lende "Lifeboat".Wederom een excellente co­
    ver,en deze keer verzonk de cover in het
    niet bij het verhaal zelf. Het is een soort
    spionnageroman uit de toekomst.De hoofdrol­
    speler is Jim Carson,de Security Chief van
    de Hart-Ewig Plant,een grote fabriek waar
    velerlei dingen gemaakt worden.Tesamen zul-
    len zij leiden tot de creatie van een ruim­
    teschip,vandaar dat vele mogendheden héél
    wat over hebben voor informaties. Carson is
    een nauwgezet en eerlijk man,tot hij op ze­
    kere dag aan zichzelf begint te twijfelen
    en tot de ontdekking komt,dat een levens­
    ruimte gelijk is aan de tijdspanne die men
    eventueel leven kan. Hoogst interessant ge­
    schreven;dienttengevolge aanbevolen.
             (KEES VAN TOORN)
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16