Page 12 - SF-GIDS 5
P. 12

THE FLYING SORCERERS,door David Ger-
       rold & Larry Niven.Ballantine no.02331-5,
       1971.316 blz.95¢.Cover door Vincent di
       Fate.Uit "If SF" may-june&july-aug.1970
       getiteld "The Misspelled Magician"(kor­
       tere versie).Een goede SF-roman,welke kan
       dienen als schoolvoorbeeld van wanbegrip
       tussen twee maatschappijen.Een.aardbewo-
       ner landt op een feodale wereld,waar ie­
       der dorp zijn eigen tovenaar heeft.De in­
       boorlingen aanzien hem ook daarvoor,zo-
       dat tussen hem en de lokale tovenaar een
       'toverduel' gehouden wordt,waarbij de
       aardse ruimtemodule vernietigd wordt en
       hij zijn in orbit draaiende moederraket
       niet meer kan bereiken.Na het duel wordt,
       mede dank zij de aardse technologie, een
       status quo bereikt en de aardbewoner,bij­
       gestaan door de lokale tovenaar en het
       dorpshoofd,leidt de technologische kennis
       van de autochtone bevolking in zulkdanige
       banen dat hij met behulp van de lokale
       industrie een luchtschip kan bouwen. Na
       een geslaagde expeditie hierin,samen met
       enkele dorpelingen en de tovenaar,kan hij
       een plaats bereiken vanwaar hij het moe­
       derschip kan kontakteren,en terugkeren
       naar de aarde.Niet zonder deze wereld ge­
       zegend te hebben met enkele weldaden(sic)
       van onze(zogezegde)beschaving,zoals geld,
       industrie,en dergelijke.
       Deze sword&Sorcery-aandoende fantasy be­
       vat een massa sociale SF elementen,en is
       niet van humor gespeend.Het lezen gaat
       vlot en het thema is knap uitgewerkt,zo-
       dat ik hem warm kan aanbevelen.De cover
       houdt deze keer(beslist een uitzondering
       tegenwoordig!)verband met het verhaal,
       en is sober doch zeer knap.Met spanning
       kijk ik uit naar verdere verhalen van de­
       ze 'geslaagde' schrijverscombinatie.
                (LUC DE MEESTER)
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17