Page 14 - SF-GIDS 5
P. 14

SUPPLEMENT TOT DE "SF-GIDS" NO.5

       Alle auteurs,boeken- en filmrubriek,weten­
       schappelijke rubriek door Asimov,cartoons van
       Gahan Wilson. In het juninummer het slot van
       "The Asutra" door Jack Vance,minder romans
       maar veel novelles en kortromans,en jaarlijks
       een nummer gewijd aan één auteur,in 72 James
       Blish,met zijn roman Midsummer Century" vol­
       ledig;dit jaar wordt het Frederik Pohl.
       Coverprijs 75¢;jaarabonn.Europa 9.50$(12 nos)
       Mercury Press,Inc.Box 56,Cornwall,Conn.06753,
       USA.
       GALAXY SF,samengesteld door Ejler Jakobsson.
       UPD Publishing Corp.235 East 45th Street,New
       York,N.Y.10017,USA.Tweemaandelijks;coverprijs
       75¢;jaarabonn.12 nos.Europa:10$.Uitsluitend
       SF,veel romans,alle auteurs.In het meinummer
       begint "The Doomsday Gene" van John Boyd,
       voorheen romans van Frank Herbert, Robert
       Silverberg en Isaac Asimov.
       THE HAUNT OF HORROR,samengesteld door Gerard
       Conway.Marvel Comics Group,575 Madison Avenue,
       New York,N.Y.10022,USA. Tweemaandelijks;cover
       prijs 75¢,nog geen abonn.prijs vastgesteld.
       Uitsluitend moderne griezelverhalen,o.a.van
       Ramsey Campbell,R.A.lafferty,R.E.Howard en
       Harlan Ellison,evenals herdruk van de roman
       "Conjure Wife" van Fritz Leiber,waarvan begin
       in juninummer,het eerste nummer trouwens.
       IF SF,WORLDS OF.Samengesteld door Ejler Jakob
       sson.Adres&abonn.idem als voor "Galaxy".
       Alle auteurs. In het juninummer begint Clif­
       ford Simak's nieuwste roman "Our Children's
       Children",en voorheen romans van Colin Kapp,
       Fred Pohl & Jack Williamson,veel novelle's.
       SF ADVENTURE CLASSICS: driemaandelijks,bevat
       enkel herdrukken uit vroegere nummers van
       "Fantastic" en "Amazing".Coverprijs  60¢.
       Adres zie "Amazing";kent speciale abonnements-
       tarieven toe voor gekoppelde abonnementen
       met "Fantastic","Amazing" en "Thrilling SF".
       THRILLING SF,vroeger "Most Thrilling SF Sto-
       ries Ever Told": idem als voor "SF Adv.Class.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19