Page 15 - SF-GIDS 5
P. 15

MEI 1973

 WEIRD TALES,samengesteld door Sam Moskowitz.
 Coverprijs 75¢,verder nog niets bekend.Het
 eerste nummer schijnt uitsluitend herdrukken
 van oudere griezelverhalen te bevatten,en ta­
 melijk slecht gedrukt,waardoor de illustra­
 ties veel van hun waarde verliezen. In verde­
 re nummers zou origineel werk moeten komen.
 VERTEX,The Magazine of SF,samengesteld door
 Donald J.Pfeil.Tweemaandelijks,Mankind Pu­
 blishing Company,8060 Melrose Avenue,Los An­
 geles,Calif.90046,USA.Coverprijs: 1.50$ Nor-
 maal jaarabonn.10$;charter abonn.8$. Het re-
 centste magazine,op slick-paper,Playboy-for­
 maat,rijkelijk geillustreerd. Artikels,es­
 says,intervieuws met Bradbury en Heinlein,
 verhalen van Ellison,Silverberg,Harrison,Carr,
 e.a.Dit eerste nummer(april)werd in allereil
 samengesteld,daardoor zijn enkele verhalen
 herdrukt uit recente Amerikaanse anthologies.
 WITCHCRAFT & SORCERY,samengesteld door Gerald
 W.Page. Fantasy Publishing Company,Inc.,
 1855 W.Main St.,Alhambra,California 91801,USA
 Coverprijs 60¢,verondersteld tweemaandelijks,
 doch het is méér dan een jaar geleden dat nog
 een nummer verscheen.Abonnementsprijs destijds
 was 3$ voor 6 nos. Nu? Groot formaat,maar op
 goedkoop papier gedrukt.Voorheen getiteld
 "Coven 13". Laatste twee nummers bevatten ver-
 halen van Emil Petaja,Gerald Page,Dale C.Do­
 naldson,en een reeks biografies van oudere
 fantasy-auteurs door E.Hoffman Price.

 2.SEMI-PROZINES(magazines met beperktere opla-
 ge die meestal enkel via abonnementen ver­
 krijgbaar zijn)
 ETCHINGS & ODYSSEYS,A Tribute to the Weird.
 samenstellers: Eric Carlson en J.J.Koblas.
 Eric Carlson,MinnCon Publications,P.O.Box 7042
 Duluth,Minnesota 55807,USA. Prijs van no.1 :
 2$. Groot formaat,spiraalgebonden,rijk geil-
 lustreerd.Griezelverhalen van J.P.Brennan,
 R.E.Howard,Walter C.DeBill e.a.,verder poezie,
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20