Page 4 - SF-GIDS 5
P. 4

INLEIDING TOT NUMMER 5
       Beste Lezers,
      Opnieuw mijn verontschuldigingen voor
      dit laattijdige nummer. Daartoe bestaat
      echter een zeer belangrijke reden: dit
      is namelijk het laatste nummer van SFG.
      dat op deze manier verschijnt,ttz. op
      stencils en op half-kwarto. Vanaf no.6
      verschijnen wij namelijk op half-dinfor­
      maat,off-set gedrukt, en geillustreerd!
      Voorwaar een nieuws dat vele lezers ge­
      noegen zal doen. Er zijn nog wijzigingen:
      het supplement verdwijnt als dusdanig,
      en wordt opgenomen in de normale blad­
      zijdenvolgorde,zodat elk nummer dus nu
      normaal 28 doorlopende bladzijden zal
      tellen. De verzending onder band,waardoor
      naar wij vrezen lezers vaak wel een ge­
      kreukt nummer ontvingen,wordt vervangen
      door verzending onder een stevige omslag.
      Allemaal doeltreffende wijzigingen,die er
      toe zullen leiden SFG.véél te verbeteren
      wat presentatie en verzorging betreft,om
      nog maar te zwijgen van de volle-blz.
      illustraties, die wij nu kunnen brengen.
      Dit brengt allemaal - jammer genoeg, U
      kan het al raden - een hoop extra-kosten
      mee,waardoor wij ons verplicht zien ook
      de prijs van ons tijdschrift te verhogen.
      Géén halfjaarlijkse abonnementen meer,
      losse nummers kosten vanaf no.6: 20 BF of
      fl.1,50; een 10-nos.abonnement wordt dan
      160 BF of 12 fl. Na verschijnen van no.6
      worden al onze nog voorradige oude nos.
      (gelukkig zijn die zeer schaars)eveneens
      opgeprijst.Alle bestaande abonnementen
      blijven echter behouden aan de oude prijs,
      U blijft dus het nieuwe,en duurdere tijd­
      schrift ontvangen aan de oude prijs tot
      Uw abonnement vervalt,dan betaalt U bij
      hernieuwing natuurlijk het nieuwe tarief.
      Dit waarschijnlijk tot grote tevredenheid
   1   2   3   4   5   6   7   8   9