Page 5 - SF-GIDS 5
P. 5

van onze trouwe lezers.
   Enkele zaken die verwarring schijnen ge-
   sticht te hebben: onze aanvraag tot spoedi­
   ge abonnementshernieuwing was speciaal be­
   doeld voor de halfjaarabonnees. Wanneer Uw
   abonnement vervalt,vindt U daarvan een be­
   richt in het voorlaatste én in het laatste
   nummer waarvoor Ubetaald,evenals een stor-
   tingsformulier,voor Belgische abonnees.
   Zoals U merkt hebben wij enkele nieuwe be-
   sprekers en artikelpenners bij in dit num-
   mer,er volgen er nog.Wat het schrijven van
   recensies betreft voor SFG.:stuur ons enkel
   een lijstje van de boeken(1972-1973)die U
   bezit en kan lezen,evenals een korte proef­
   bespreking van een boek naar keuze.Vermeld
   in wélke talen U boeken kan lezen.Indien U
   Engels/Amerikaans kan lezen)kunnen wij U
   boeken ter recensie opsturen,doch die moet
   U ons daarna terugzenden.Het kost U slechts
   5 Fr postzegel per boek,en het werk,maar
   voor een echt SF-lezer is het lezen en be­
   spreken van een SF/horror-boekmoeilijk
   'werk' te noemen, nietwaar ?
   Beneluxcon I,alias Sfancon 4, te Gent,is
   nu achter de rug,en kreeg degelijke bespre­
   kingen in de pers. Het was ons een groot ge­
   noegen enkele van onze boekbesprekers en
   ook lezers daar te ontmoeten,naast vele ou­
   dere en nu ook nieuwe vrienden en SF-fans.
   Wij hopen U allen volgend jaar, of misschien
   vroeger, terug te zien op Beneluxcon II.
   Nog een korte vermelding van enkele boeken
   van grote auteurs,die onlangs verschenen,
   en die speciaal interessant zijn:EARLY ASI­
   MOV-I(Doubleday 10$,Gollancz 2.75£)bevat 27
   jonge verhalen; R.A.Heinlein's nieuwste en
   langste roman:TIME ENOUGH FOR LOVE:THE LIVES
   OF LAZARUS LONG(640 blz)verschijnt in juni
   bij Doubleday,7,95$; A.C.Clarke's nieuwste
   SF-roman RENDEZVOUS WITH RAMA komt in juni
   van Gollancz,2£. Tot volgend nummer !
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10