Page 6 - SF-GIDS 5
P. 6

SF IN NEDERLANDSE TAAL
        HET VERLOREN GEZICHT,door Josef Nesvad­
        ba. Wereldbibliotheek-Vereniging,Amster
        dam-Antwerpen,1972. Grote pocket,82 blz.
        140 BF. Een keuze uit de bundel "Vynà-
        lez proti sobe"(in England "In the foot
        steps of the abominable snowman",in de
        USA "Lost Face"). Deze bundel van de
        Tsjechische schrijver Nesvadba is be­
        slist een must! Zijn verhalen munten
        uit door hun sterke verbeeldingskracht,
        waarbij het utopisch-fantastische ge-
        paard gaat met een scherpe vorm van iro-
        nische maatschappijkritiek. Zijn verha-
        len kunnen niet zomaar in een vakje
        'SF' of 'horror' ondergebracht worden,
        ze zijn een scherpe ontleding van de
        soms absurde samenleving,en van het in­
        nerlijk van de mens zelf. Voornamelijk
        de verhalen "De Idioot van Xeenemunde",
        een prachtig geslaagde allegorie op de
        raketspecialisten van Peenemunde, en
        "Vampier Ltd.",een hekeling van de aan
        snelheid verslaafde automaniakken, zijn
        echte hoogvliegers. Zéér origineel.
        Deze bundel bevat 5 verhalen.Nesvadba's
        eerste werk verscheen in 1958,en is se-
        dertdien vertaald in het Engels,Frans,
        Duits,en nu Nederlands.
               (ROBERT TERNY)
        BETOVEREND DORP, door A.E.Van Vogt.Bru­
        na SF-18,1972. 190 blz. 56 BF.Omslag Ro­
        bert Nix. 7 verhalen,gekozen door Erik
        Lankester,en vertaald door M.Slagt-Prins
        en Sybren Polet. Een gevarieerde keuze
        waaruit eens temeer blijkt dat kortver­
        halen en novelles Van Vogt's sterkste
        punt zijn. De aktievolle thematiek en
        fantasie van de auteur overschaduwen te-
        rug zijn personnages. Twee materiële én
        psychische vampiers uit de ruimte nemen
        de aarde als "Toevluchtsoord", met kern-
        energie gewapende planten voeren oorlog
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11