Page 7 - SF-GIDS 5
P. 7

in "Proces", een verrassende oorzaak van
    kanker wordt ontdekt in "Patiënt",en een
    ruimteschipbreukeling zoekt redding in een
    schijnbaar dode Martiaanse stad in het ti­
    telverhaal.Intergalaktische intriges bij de
    vleet.Een vlot leesbare bundel eerder klas-
    sieke SF.        (EDDY C. BERTIN)
    JOUW BREIN IS HET MIJNE,door E.Everett
    Evans. Apollo no.12,maart 1973. 48 blz.BF
    18/fl.1,25. "Man of Many Minds"(Fantasy
    Press,1953),bewerkt door William F.Lackland.
    Het boeit wel,maar men merkt toch dat het
    boek voor jongere lezers geschreven werd.
    Een jonge telepaat,in geheime dienst van
    het Interstellair Korps,slaagt er in een ga
    laktisch intrige te ontwarren rond een pla­
    neet waarvan de schijnbaar onintelligente
    inboorlingen uitgebuit worden.Een 'echt'
    spookverhaal van S.Baring-Gould,"Het Spook
    van Brunswyck" besluit het boek.
               (EDITH BRENDALL)
    JARGA VAN KRELL,door'Brenn de Bard',ver-
    taald en uitgeleid door Serge F.Bertran.
    Apollo no.13,april 1973.49 blz.BF:18. Met
    een originele cover door Nuetzell. Ziehier
    de eerste Belgische 'swords & sorcery'.Vijf
    verhalen en een verhalend gedicht worden
    min of meer aaneengeregen tot de kronieken
    van de Martiaanse Elric,Jarga van Krell.
    Jammer genoeg slaagt zijn magisch zwaard
    er niet in ons van zijn krachten te over­
    tuigen,misschien wel omdat we eigenlijk
    nooit precies te weten komen welke deze wel
    zijn. Veel aktie,een meer dan ruime dosis
    geweld en sex, maar de personnages worden
    nooit écht geloofwaardig en menselijk. Er
    zijn ook te veel hiaten in het verhaal,en
    dit afhandelen door te verklaren dat het
    gevonden en zo goed mogelijk samengevoegde
    kronieken zijn,is géén verontschuldiging.
    Tot slot een humoristisch(misschien wel
    niét zo bedoeld) griezelverhaaltje door
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12