Page 8 - SF-GIDS 5
P. 8

Paul Van Herck over zielsverhuizing,
       "Carol" tot besluit.(EDDY C.BERTIN)
       DE REIZIGER IN DE CHAOS,door John Brun­
       ner. Born SF-41,1972. 192 blz. fl.3,95/
       65 BF(?). "The Traveller in Black"(Ace,
       1971) Voor de fantasierijke lezer, is
       de inhoud van dit boek een ware openba­
       ring. De goden worden door de 'reizi-
       ger in het zwart' op een grote hoop ge-
       gooid, waarbij hij zegt vele namen te
       hebben en slechts één aard. Is de ware
       aard van dit werk gehuld in een veel­
       voud van gebeurtenissen die in het he­
       den en tevens in het verleden plaats
       vinden, of in de verre toekomst ?
            (DERK WILLEN VISSER,JR)
       Het boek bestaat uit vier aaneengescha-
       kelde fantastische swords&sorceryverha­
       len,die samen de kroniek vormen van de
       'Reiziger in de Chaos'.
       DODENDANS MET HET ROOMSE RIJK, door
       Keith Roberts. Born SF-42, 1972. 191 bl.
       fl.3,95. "Pavane"(1968)vertaald door
       Henk van Slangenburg. In de Gouden Eeuw
       wordt de gecombineerde Engels-Neder­
       landse vloot door de Spaanse Armada ver­
       slagen,met als direct gevolg dat de
       technologische vooruitgang wordt afge­
       remd en bemoeilijkt. De terugslag is nog
       in de 20e eeuw te merken van deze para-
       lelwereld. Er tijden gebroedelijk naast
       elkaar: stoomvoertuigen en ridders te
       paard,uitgerust met middeleeuwse wapens.
       De mens echter accepteert dit absoluut
       niet,door zijn natuurlijke drang naar
       vernieuwing, en komt tegen het pauselijk
       oppergezag in opstand.
       Dit boekwerk van Roberts is een bizar en
       komisch geheel geworden,het vormt een
       geheel nieuw gegeven in de SF,en is daar
       om bijzonder aan te bevelen.
              (DERK WILLEM VISSER,Jr)
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13