Page 9 - SF-GIDS 5
P. 9

Nog enkele woordjes over "Pavane": vol-
    gens ons is het één der beste en gede-
    tailleerdste uitwerkingen in de SF op het
    thema "Wat indien...?", hier uitgaande van
    de veronderstelling dat het Rooms-Katholie-
    ke Rijk Europa overheerste vanaf 1588.Wat
    ons echter het meeste trof is de diepmen-
    selijke en gevoelige uitwerking van de
    personnages in de zes verhalen die de ge-
    schiedenis van "Pavane" vormen.
              (EDDY C. BERTIN)

         SF UIT AMERIKA

    ALIEN PLANET, door Fletcher Pratt. Ace
    Books no.01570,1973. 189 blz. 75¢ (geshcre
    ven in 1932,eerste Ace-editie 1962). Een
    werk uit de klassieke periode van de SF,
    en desondanks fris en leesbaar. Een bewo­
    ner van de planeet Murashema landt op aar-
    de,en bouwt met behulp van twee aardmensen
    een ruimteschip om naar zijn planeet terug
    te keren.Door een ongelukkige samenloop
    van omstandigheden dient een van de aard-
    mensen hem te vergezellen op zijn terug -
    tocht,en maakt zo kennis met de wereld van
    Murashema.Ondanks de hoge beschaving
    blijkt het daar ook niet allemaal rozegeur
    en maneschijn te zijn. Aanbevolen indien
    de lezer bereid is begrip te tonen voor
    een werk dat reeds veertig jaar oud is.
             (JULIEN C. RAASVELD)
    BADGE OF INFAMY / THE SKY IS FALLING,door
    Lester del Rey. Ace-Double no.76960,1973.
    124 + 121 blz. 95¢ Wie deze twee kortromans
    samen nog niet kocht in 1963 als "Galaxy
    Magabook no.1",kan ze nu hebben in een
    mooie paperback. In "Badge..."(uit Satte­
    lite S F,juni 1957)zoekt een uitgestotene
    van de aarde een nieuw leven in de kolonie
    op Mars. Mensen uit de toekomst met heél
    speciale plannen voor hem,halen een heden­
    daagse man uit de klauwen van de dood in
    "The sky..."(uit Beyond Fantasy Fiction,
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14