Page 10 - SF-GIDS 30
P. 10

10             RECENSIES
     nog enkele weken heeft te leven, is de belangstelling van een TV-ke­
     ten die een 'Menselijke Dramas' uitzending verzorgt gewekt. Katherine
     probeert te ontsnappen aan de media, maar is onwetend van het feit
     dat haar 'toevallige begeleider' Rod, een 'kameraman' is: een journa­
     list achter wiens ogen kameras ingeplant werden. Rod wordt betaald
     om haar doodsstrijd te filmen voor het publiek dat begerig is naar
     nieuwe intense emoties, maar tevens is hij een gevoelig mens en moet
     zich op de been houden met drugs, want hij mag immers niet meer sla­
     pen. De karakters worden fijn en menselijk getekend, ook de bijper­
     sonen. Een interessant detail waarop gans de sociale struktuur van
     de roman stoelt is het sisteem van tijdelijke huwelijken, die even­
     tueel na vijf jaar hernieuwhaar zijn. Het boek is een ware aanklacht
     tegen voyeurisme en de opdringerige inmengingen van de massa-media
     in het privé-leven. Een diep menselijk verhaal.
                                     Bruna groot-formaat paperback, 1979, 162 blz,
                                      elke pagina geillustreerd, fl 17,50/BF 290, De opvolger van De Vries' MENS, WAT AKELIG !
                                       omslag en typografie: Ilonka de Vries.
     Opnieuw een lijvig kijk- en leesboek uit de Victoriaanse doos. Dit
     is een bloemlezing van artikelen en houtgravures uit het engelse week­
     blad 'The Days' Doings' (1870-71): meer dan 200 echt gebeurde verha­
     len en reportages over sensationele moorden, lugubere ontdekkingen,
     wonderbaarlijke reddingen, zeemonsters, dramatische gebeurtenissen,
     een nostalgische duik in een voorbij tijdperk, waar het Gruwelijke
     Melodrama vaak afgewisseld wordt met bewuste (en soms onbewuste)humor.
     Enorm leesbaar en geniethaar, en natuurlijk een schat van informatie
     voor wie in dit tijdperk specifiek geinteresseerd is. (ECB)

     Philip K. DICK : DE HAMER VAN DONAR          Recensent :
     SF-90,1978,192 blz,fl 5,50/BF 90,omsl.Karel Thole,   E.C. Bertin
     vertal.Elly Schurink-Vooren.Orig.VULCAN'S HAMMER,
     Future 1956,Ace Books 1960.
     Een heel jonge P.K.Dick, veel minder kompleks, maar best genietbaar:
     de strijd van een ondergrondse organisatie tegen een zelfstandige
     komputer, uit op wereldvrede/beheersing.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15