Page 12 - SF-GIDS 30
P. 12

12              RECENSIES
               Gwyneth CRAVENS
               & John S. MARR :
               DE ZWARTE DOOD
               Bruna paperback,
               1978,284 blz,398Fr
               Omsl.Kothuis Art­
               Team,vertal.Wim
               Witteveen, flor.
               24,90. Orig. THE
               BLACK DEATH,E.P.
               Dutton,N.Y.1977.
    Recensent : Robert Terny.
    Rechts foto v/d auteurs door Henry Korman.
    De gevreesde 'Zwarte Dood' die reeds in de
    zesde en in de veertiende eeuw een spoor van
    dood, ontzetting en ontreddering naliet,duikt
    opnieuw op. Ditmaal is New York de prooi van
    de moordende epidemie. Het verhaal start met
    een denderende vaart, en houdt het thriller­
    ritme aan. De lezer maakt de strijd mee die
    gevoerd wordt om de epidemie, die nog in haar
    beginstadium is, in te dijken. Maar de pest
    zal overwinnen en New York volledig lam leg­
    gen. Ik dacht vaak terug aan de beklemmende
    sfeer van een geteisterde wereld zoals Wynd­
    ham dat deed in 'De Triffids komen'. Bij dit
    alles komt nog een politieke manipulatie om
    de weinige overlevenden van NY uit te roeien
    met zenuwgas. Naar het midden toe verzwakt
    de spanning echter wel wat, en de aanvanke­
    lijke impakt is aan het slot niet meer terug
    te vinden. Wel interessant, en ze kunnen het
    weten : Cravens is de schrijfster, en Marr
    is een arts gespecialiseerd in het bestrijden
    van epidemieën.

                 William H. HALLAHAN : WAAR IS JOSEPH TULLY ?
                 Bruna paperback,1979,240 blz,fl 16,90/270 BF.
                 Omslag Kothuis Art-Team,vertal.David Brisk.
                 Orig.THE SEARCH FOR JOSEPH TULLY,Bobbs-Mer­
                 ril 1974,Avon Books 1977.
                 Recensent : Eddy C. Bertin.
                 Helaas mag je dus publicitaire kwotaties zel­
                 den geloven, en het is voor mij onbegrijpe­
                 lijk dat Bloch dit een 'supershocker' noemt.
                 Peter Richardson woont in een aftands flatge­
                 bouw in New York dat moet gesloopt worden.
                 Hij begint vreemde geluiden te horen, en
                 raakt ervan overtuigd dat hij op een of andere
                 manier bezeten is. Na enkele okkulte experi­
                 menten probeert hij onder hypnose tot de aard
                 en reden van zijn ohsessie door te dringen.
                 Doorheen dit alles loopt het verhaal van een
                 zekere Willow die al ettelijke jaren op zoek
                 is naar een zekere Joseph Tully, wiens ganse
                 familiestamboom hij uitpluist. De zwakke fi-
                 nale van deze lauwtandse thriller verrecht-
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17