Page 13 - SF-GIDS 30
P. 13

RECENSIES               13

             vaardigt nergens zijn langdradigheid : na 3/4 van
             de roman Weten we nog niet waarover het nu feite­
             lijk wel gaat. De personnages zijn niet voldoende
     W.H. Hallahan           tuliteiten worden in detail uitgediept ter blad­
              ontwikkeld, of gewoonweg vervelend, ettelijke fu­
              vulling. Een schrijver heeft het recht bepaalde
              elementen voor de lezer verborgen te houden, maar
              hiér blijft alles voor de lezer verborgen tot de
              laatste bladzijde...als hij zover geraakt.

                Robert E. HOWARD, L.Sprague DE CAMP en Lin
                CARTER : CONAN DE AVONTURIER, Zw.Beertje n°
                1769,1978,224 blz,fl 6/95 BF,orig.CONAN,THE
                ADVENTURER,4 verhalen,Lancer Books 1966,vol.
                1 van hun Conan, kronologisch gezien vol.5;
                CONAN DE BOEKANIER,Zw.Beertje n°1774,1978,
     187 blz, fl 5/ongev.75 BF,orig. CONAN THE BUCCANEER,roman,Lancer
     1971,Conan vol.6. CONAN DE KRIJGER, Zw.Beertje n°1813,1978,219 blz,
     fl 6,50/105 BF. Orig.CONAN THE WARRIOR,3 verhalen(zónder Carter),
     Lancer 1967, Conan vol.2, kronolog.vol.7. De verhalen zijn uit THE
     SWORD OF CONAN en KING CONAN. CONAN DE OVERWELDIGER, Zw.Beertje
     1817,1979,224 blz,fl 6,50/120 BF. Orig.CONAN THE USURPER,4 verha­
     len(één niet-Conan),Lancer 1967,Conan vol.4, kronolog.vol.8. Verha­
     len uit KING CONAN en SKULLFACE, en zonder Lin Carter.
     Alle vertalingen Pon Ruiter, alle omslagen L.Ashton Fisher.
     Recensent: Edith Brendall.
     Vier nieuwe boeken dus over de 'superbarbaar' van Cimmerië, en ge­
     zien men in Amerika volop bezig is wééral een nieuwe reeks 'de vol­
     ledige Conan' samen te stellen, ditmaal ook met ge-
     heel nieuwe romans (deCamp en Carter baseerden hun
     verhalen op Howard's notas), kunnen we er nog lang
     mee doorgaan. Voor mij mag het best : het is zuivere
     ontspanningskost natuurlijk, maar het is vlot geschre-
     ven, en de vereiste ingrediênten (wat barbaarse woes­
     telingen met een voorkeur voor bijlen en messen, en­
     kele boosaardige magiërs, wat veel té mooie onaanraak­
     bare dames in gevaar, een assortissement demonen en
     griezels, de ene al afzichtelijker en fantastischer
     dan de andere) zijn altijd aanwezig. Niet voor lezers
     die vlug onderhevig zijn aan nachtmerries, en het gaat
     er soms wel wat zeer bloederig aan toe, maar dat hoort
     er nu eenmaal ook bij. Horror-avontuur van zeer ge­
     nietbaar gehalte.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18