Page 2 - SF-GIDS 30
P. 2

2


         SF-GIDS is een literair-kritisch tijdschrift voor
         science-fiction, fantastiek, horror, en alle aan-
         verwante nevengenres, samengesteld en uitgegeven
         door:

               EDDY C. BERTIN
               'Dunwich House'

               Maurits Sabbestraat, 17
               B-9219 GENT (Gentbrugge)
               België

               Tel. (091) 31.06.86         SF-GIDS is een tijdschrift zonder winstbejag. Mede-
         werkers op alle gebied zijn steeds welkom : auteurs,
         dichters, recensenten, tekenaars.Wij staan open voor
         alle media : literatuur, toneel, plastische kunsten,
         muziek, film, het bovennatuurlijke, het vreemde. Wij
         wensen ons nochtans te distanciëren van authentieke
         okkulte en paranormale verenigingen, UFO-logie, Von
         Däniken-volgelingen, e.d. evenals trouwens van eender
         welke politieke of religieuze partij of tendens van
         welke aard ook. wij hebben een open oog en oor voor
         eender welke mening, in eender welk domein, maar het
         tijdschrift SF-GIDS is en blijft in de eerste plaats
         een literair-kritisch tijdschrift binnen de beperkin-
         gen die het zichzelf gesteld heeft.


         Dit nummer van SF-GIDS is (c) copyright by Eddy C.
         Bertin, Gent. Alle rechten van de individuele bijdra-
         gen in dit nummer worden na publikatie automatisch
         overgedragen aan de specifieke auteurs in kwestie.
         Elke nadruk, vertaling of overname is verboden onder
         het copyright-statuut, tenzij mits toestemming van
         de auteur in kwestie. Als dusdanig is en blijft elke
         auteur/medewerker persoonlijk verantwoordelijk voor
         de inhoud en doelstelling van zijn tekst, die niet
         noodzakelijkerwijze overeenstemt met de persoonlijke
         overtuiging van de redaktie. De doelstrekkingen van
         SF-GIDS zijn enerzijds het verschaffen van alle in-
         formatie binnen het domein van de science-fiction,
         kortweg ‘essef', het fantastische en de makabere li-
         teratuur, met inbegrip van alle media die aan deze
         kunstvormen uiting geven, anderenzijds het publiseren
         van eender welke teksten die bijdragen tot een betere
         kennis en begrip daarvan, en dan meer specifiek in
         het Vlaamstalige/Nederlandstalige landsgebied. Wat niet
         wil zeggen dat geen aandacht besteed wordt aan de
         Engelse,Amerikaanse, Franse, Duitse(enz.) publikaties.


         Abonnementen lopen per jaargang (6 nos.) en kosten
         BF 300,- , te storten op bankrekening 290-0098409-72
         op naam van Eddy BERTIN bij de Generals Bankmaat-
         schappij, NV te Gent, België. Betalingen uit Neder-
         land (en alle andere landen) bij voorkeur per euro-
         cheque of internationaal postmandaat.
   1   2   3   4   5   6   7