Page 4 - SF-GIDS 30
P. 4

4    Hallo, Beste Lezer(es),
    hier zijn we dan weer,traditioneel een beetje te laat. Ondanks het
    feit dat een groot deel van dit nummer reeds drukkensklaar was in no­
    vember, bleken de december- en januarimaanden zo druk dat er voor SF­
    Gids geen tijd over was. We zijn nu wel al februari, maar daar dit
    onze eerste wederontmoeting is in 1980, hou ik er toch aan al mijn
    lezers en lezeressen, mijn vlijtige tekenaars en noeste recensenten,
    uitgevers, literaire agenten, redakteurs en al wie maar op een of an­
    dere manier bij SF-Gids betrokken is, een gelukkig en voorspoedig 1980
    toe te wensen.
    Er is heel wat nieuws te vertellen, en maar één pagina beschikbaar,dus:
    * ik kreeg heel wat post voor de ARENA-rubriek, maar helaas, dit nummer
    kon ze niet meer opnemen, beslist in het maart-april nummer !
    * SF-Gids heeft sinds 1973 heel wat metamorfoses doorgemaakt, maar be­
    valt het tijdschrift U zoals het nu is ? De lay-out, tekeningen, sier­
    lettertjes, enz. vergen enorm veel tijd en werk. Voor mij is het resul­
    taat de moeite waard, maar is het dat ook voor U ? Of verkiest U een
    gewoon teksttijdschrift, zonder illustraties of speciale lay-out?
    Laat Uw stem ook eens horen, schrijf me eens welke rubrieken U rotslecht
    vindt, of wat U wél in SF-Gids zou willen zien.
    * SF-liefhebbers die in het Gentse wonen, kunnen voor hun aankopen ook
    terecht bij BOEKENARSENAAL, Lamstraat 14, 9000 Gent, tel.091/25.62.57,
    waar men een uitgebreide keuze nederlandstalige SF heeft.
    * En liefhebbers uit het Antwerpse gaan natuurlijk naar VILAIN, Ten
    Eekhovelei 287, 2100 Deurne, tel. 031/24.21.28. Je kan ook schriftelijk
    bestellen. Vilain heeft SF, fantastiek, strips, en ga zo maar door.
    * De KING KONG AWARD 1979 is weer uitgereikt, en ik heb hem wéér niet
    gewonnen (en dat na alle pinten die ik dat rotjong Vooren opgegoten heb).
    De eerste prijs ging welverdiend naar Thijs van Ebbenhorst Tengbergen
    voor zijn verhaal 'En mijn tred verdampt purperen oceanen', tweede werd
    Robert Smets met 'Mythologiques V', derde Frank Frankhuizen met 'De dans
    van de Salamander', dan gevolgd door Luuk Simonis, Eddy C. Bertin, Peter
    Cuijpers, Wim Burkunk. De organisatie van de King Kong Award 1980 berust
    nu bij Atte Dijkema, Viveportestraat 27, 1069 ZW Amsterdam, Nederland,
    tel. 020-101197, waar het reglement kan aangevraagd worden. Denk eraan
    dat de inzendingen zélf voor 1 juni 1980 dienen te geschieden.
    * Zondag 9 maart gaat natuurlijk iedereen naar de SF-DAG van PROGRESSEF
    in Zaal Burgerkring, Hoogstraat 12 te Antwerpen, waar Hugo Raes de ere­
    gast is, en waar ook Vincent Vander Linden zijn boek zal signeren. Ja,
    ik zal er ook zijn, wat dacht je wel ? Hoewel ik nu nog niet weet waar­
    over mijn lezing zal handelen.
    * En hou beslist het eerste week-end van september vrij : SFANCON/BENE­
    LUXCON te GENT in het Fabiola-Home, waar we reeds twee zeer suksesrijke
    conventions hielden. Eregast Joe Haldeman ! Dat màg je niet missen.
    * Op zondag, 23 maart is er een SF-beurs in Societeit Uilenstede te
    Amstelveen (Studentencentrum Uilenstede, nabij de Vrije Universiteit in
    Amsterdam), vanaf 9 h. 's morgens. Men bericht mij dat Remco Meisner en
    Erik Lankester zeker komen. Men is gewaarschuwd. Informatie bij Roelof
    Goudriaan, Postbus 90255,1006 BC Amsterdam.
    * Meulenhoff zal in de zomer een SF-roman van een nederlands auteur
    publiceren : Wim Gijssen, met 'De eersten van Rissan'. In juli. Applaus!
    * Tenslotte: sommige lezers blijken GENT SWINGT ESSEF au serieux genomen
    te hebben. Mensen, dergelijke artikels, evenals de 'beledigingen' die
    soms kwistig uitgedeeld worden aan bepaalde auteurs, recensenten, BNF's
    en zo zijn 'fannish' gedoe, dwz. grappenmakerij, en ook als dusdanig
    op te vatten. En néén, ik ga niét uitleggen wie LOELOE in deze of gene
    cartoon voorstelt. Als de lezer hem niet herkent, kent hij ook het
    personnage niet, en dan is er toch geen grap aan. See you!  ***ECB***
   1   2   3   4   5   6   7   8   9