Page 5 - SF-GIDS 30
P. 5

5

    Jay ANSON : HET AMITYVILLE MYSTERIE         Recensent :
    Amsterdam Boek, 1978; 232 blz; BF 367, omslag   Edith Brendall
    Aad Opree; ill.Hans de Cleen; vertal.Parma van
    Loon. Orig. THE AMITYVILLE HORROR, Prentice-Hall Inc.sept.1977-
    maart 1978: 13 herdrukken(!), Book Club Edition 1978, Bantam paperb.
    1978: 2 herdrukken. Goed, we hebben dus te maken met een bestseller
    die intussen verfilmd werd (de fragmenten die we op de BRTI & RTB za­
    gen waren wel veelbelovend), wat wel opvallend is bij een boek dat be­
    gint met de vaststelling dat het géén roman is maar de reportage van
    een aantal 'waar gebeurde bovennatuurlijke verschijnselen' die in 1975
    plaatsgrepen. Het echtpaar Lutz en hun kindje kochten toen een huis
    in Amityville, waarvoor ze zich tot de oren in de schulden staken. Na
    precies 28 dagen ontvluchtten ze dit huis in doodsangst. Via de media
    werd grote ruchtbaarheid gegeven aan deze zaak, en dit boek beweert
    het faktuele verslag te zijn. Faktueel dan zoals gezien door de familie
    Lutz en hun getrouwe verslaggever Jay Anson. De andere getuigenissen
    zijn niet alleen oppervlakkig en niet ter zake doend, maar zijn soms
    volledig gesteund op 'gevoelens' en 'indrukken'. Wat niet wil zeggen
    dat dit zo'n slecht boek is, het leest vlot en bevat voldoende grieze­
    lige ingrediënten om iedereen tevreden te stellen... tot op zekere
    hoogte. Want Anson kon blijkbaar geen besluit treffen of hij nu een
    horror-roman zou schrijven of een reportage. De journalistieke benade­
    ring vermengt zich hier zeer slecht met het invoeren van bestudeerde
    shock-elementen. Vooral naar het einde toe.Anson slaagt er wel in de
    beklemmende angstsfeer weer te geven van de bewoners via een procédé
    à la Exorcist, maar daar dit 'faktueel' hoort te zijn wordt ook niets
    verklaard, en blijft alles in het mysterieuze zweven...dan vraagt men
    zich natuurlijk af wat het makabere vervolg van de vervloeking hier
    komt doen, of meer: hoe het dààrmee verder ging. Ik sta absoluut niet
    skeptisch tegenover dit soort verschijnselen, en verg er ook geen ver­
    klaring voor - nu toch nog niet - maar, bestseller of niet, dit boek
    weet niet of het een roman of een reportage wenst te zijn. En een der­
    gelijk zwevend & zoekend geheel bevredigt niemand.


    Isaac ASIMOV :DE GROTE ZON VAN MERCURIUS       Recensent :
    Born Nova-11,1978; 143 blz, BF 170, omsl.Nico    Myriam Syno
    Keulers,vertal.Annelies van Dijk. Orig. LUCKY STARR
    AND THE BIG SUN OF MERCURY (en niet 'Mercurius' zoals in het boek
    staat), Doubleday 1956, onder pseudoniem van Paul French. Herdrukt
    onder de 'Asimov'-naam(embleem,etc) door Signet, N.EL. etc. Ja, Asi­
    mov wist wel waarom hij de reeks onder pseudoniem schreef. Space
    opera van de traditioneelste soort. Men probeert Mercurius leefbaar
    te maken, maar mysterieuze boosdoeners proberen het project te sabo­
    teren. Misschien ben ik te oud en dient dit boek gelezen te worden
    met de ogen en de levensvizie van een tienjarige. Voor mijn part O.K.
    maar zet het dan liefst op de omslag, volgens de manier waarop het
    boek 'Asimov' in koeien van letters programmeert verwacht men zich
    aan een volwassen SF-boek. Dit is trouwens het derde boek van een reeks
    van zes. Daar Born niet meer bestaat, komt de rest ook niet. Gelukkig.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10