Page 6 - SF-GIDS 30
P. 6

6             RECENSIES
     Robert A. HEINLEIN : HET STERREBEEST         Recensent :
     Born Nova-12, 1978; 191 blz, BF 190; omsl.Chris   Eddy C. Bertin
     Foss,vertal.Dees Postma. Orig.THE STAR BEAST (alias
     STAR LUMMOX, Fantasy & SF, mei-juli 1954),Scribner 1954,Ace pb,etc.
     Born bestaat niet meer, en Born-Nova evenmin. Wel jammer. Born begon
     als een derderangs-uitgeverij met slechte vertalingen, romans waar
     grote delen uitgeknipt werden om tot een bepaald aantal paginas te
     komen,enz. maar geleidelijk werd de kwaliteit opgedreven, en de
     laatste jaren had Born zich opgewerkt tot een van de betere SF-uit­
     gevers (de vertalingen van Bradbury, bv.) en het publikatie-program­
     ma van Born voor de komende jaren was werkelijk een droom voor de
     liefhebber van de betere SF. Een lichtpunt is dat de rechten op deze
     romans (o.a.Silverberg's DYING INSIDE) naar men zegt zouden opge­
     kocht zijn door een andere grote uitverij die ook SF brengt. Hopen
     dan maar. De Born-Nova reeks bracht enkele miskleuns (zoals de reeks
     van Asimov en Heinlein's RUIMTESCHIP GALILEO), maar ook veel goed
     werk, zoals dit boek. Natuurlijk is het voor jongeren bedoeld en
     dient ook zo gelezen te worden ( je WORDT oud, Myriam !): een goede
     kombinatie van een spannend SF-avontuur met die elementen die pre­
     cies jongere lezers aanspreken. Zoals bv. de relatie van een jongen
     met zijn hond...hugh, pardon, dit is niet LASSIE...met zijn HUISDIER.
     Het 'diertje' hier is 'Lummox'. Hij denkt, praat, eet en drinkt. En
     blijkt veel meer dan een 'huisdier' te zijn. Traditioneel, klassiek,
     een beetje verouderd... maar het leest zo prettig.

     Frank HERBERT :DE GODENMAKERS             Recensent :
     Born SF-74, 1978,204 blz, fl 12,50/ongev.190 BF,   Rob Vooren
     omsl.Peter A. Jones, vertal.Lucien Duzee. Orig.
     THE GOD MAKERS, Putnam 1972, Berkley;1973. Herberts boeken zijn on­
     veranderlijk zeer intelligent, maar missen vaak een soepele en samen­
     hangende verteltrant. Hij overwon dit euvel grandioos in DUIN en zet
     de goede lijn voort in dit boek, waarvan het thema gebieden der
     ethica en religie omvat. Wat is een God ? Zo Hij bestaat, Wie heeft
     Hem geschapen ? Geef een mens Goddelijke Macht, wat zal Hij scheppen ?
     Orde ? Chaos ? In de verre, verre toekomst hebben de vreselijke Rim­
     oorlogen de mens een diepe afschuw van alle krijg ingeprent. De or­
     ganisatie waartoe Lewis Orne behoort, heeft de taak de geteisterde,
     uiteengeslagen werelden te herontdekken en aan te passen. Vertoont
     zo'n samenleving agressieve neigingen, dan dreigt een corrigerende
     troepenmacht... of algehele vernietiging. De jonge agent Orne blijkt
     al spoedig over opzienbarende Talenten te heschikken... Een fasci­
     nerend verhaal, een der betere Amerikaanse produkties.

     Michael MOORCOCK : HET JUWEEL IN DE SCHEDEL      Recensent :
     Born-Nova 9, 1978, 158 blz, BF 170 , omsl.Peter A.  Myriam Syno
     Jones, vertal.L. van Herk. Orig.Lancer Books,1967,
     herziene versie DAW Books no.225, jan.1977. Dit is de eerste roman
     van de vier die de cyclus van 'De Runenstaf' uitmaken, en die zich
     afspelen in een nieuw middeleeuws Europa in een niet zo heel verre
     toekomst (?) wanneer het ganse vasteland veroverd is door de legers
     van het Duistere Rijk. Dorian Valkmaan, hertog van Köln moet in op­
     dracht van zijn overwinnaar een oneervolle opdracht uitvoeren. Om
     zeker te zijn dat hij deze inderdaad ten uitvoer zal brengen krijgt
     hij een juweel in de schedel ingeplant. Bij zijn versagen zal dit
     juweel levend worden en zich in zijn hersens vreten. Originele
     epische fantastiek van de betere soort, waarin Moorcock trouwens
     diverse verwijzingen uitstrooit tot zijn andere cyclussen.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11