Page 9 - SF-GIDS 30
P. 9

RECENSIES                  9

     een ontroerende en onmogelijke liefde tussen een aardse dokter en
     een schipbreukelinge van een amonniumplaneet : haar aanraking be­
     vriest hem, en de zijne verbrandt haar. In IK ZAG JULLIE HET EERST
     is een ruimte-expeditie al 200 jaar op weg, wanneer ze op een pla­
     neet sporen ontdekken die er op wijzen dat nà hun vertrek de hyper­
     ruimte ontdekt werd, en dat hun voorouders hier al vóór hen waren.
     HET WITTE HERT handelt over die vonk van intelligentie die het ver­
     schil uitmaakt of een wezen dierlijk is of menselijk. In PROTEST
     moet een scheidsrechter bij een futuristische Olympiade een oor­
     deel vellen over een ras dat, gedreven door instinkt, kan veranderen
     in een vogel of vis. Absoluut aangeraden bundel.

     Ernest CALLENBACH : ECOTOPIA             Recensent :
     Futuristische Roman,1979,222 blz,omsl.Dick    B.Van Laerhoven
     Bruna,vertal.Peter Cuijpers,fl 16,90/BF 270,
     orig.ECOTOPIA: THE NOTEBOOKS AND REPORTS OF WILLIAM WESTON; Banyan
     Tree 1975, Bantam Books 1977, Pluto Press 1978. Dit bijzonder goed
     boek is tevens het eerste in de nieuwe Bruna reeks getiteld 'Futu­
     ristische Romans', gepresenteerd in kwaliteits-paperback formaat en
     opmaak, en die meer literair-gerichte SF boeken wil brengen. Een
     goed initiatief dat zeker aanhang zal krijgen als verdere boeken het
     niveau van ECOTOPIA halen. In 1980 scheidt het noord-westelijk deel
     van Amerika zich af van de VSA en vormt, hermetisch afgesloten van
     de omringende wereld, een ecologisch utopia. Verslaggever Weston van
     de rest van de VSA krijgt na 19 jaar onafhankelijkheid van Ecotopia
     toestemming het nieuwe land te bezoeken, en vindt er welvaart, vrij­
     heid, veiligheid, ecologische voorzichtigheid, maar ook... het ri­
     tuele oorlogsspel. Een bijzonder intelligent geschreven boek waarin
     de morele toon niet te zwaar doorweegt en in evenwicht wordt gehouden
     door een spannend verloop en een grondige kennis van ecologie en
     maatschappijstelsels. Zeer aanbevolen.

     D.G. COMPTON : DE MAN MET DE OGEN
     Futuristische Roman,1979,237 blz,fl 19,90/
     BF 320;omsl.Kothuis Art-Team, vertal.Ann van
     der Kuip. Orig.THE CONTINUOUS KATHERINE MOR­
     TENHOE (Gollancz,1974) alias THE UNSLEEPING
     EYE (DAW Books no.102,1974). Om een of ande-
     re reden werd een ander omslag gebruikt dan
     dit hiernaast afgebeeld, dat oorspronkelijk
     voorzien was en ook bij de DAW uitgave hoort.
     Recensent : André De Rycke.
     In een nabije toekomst heeft de medische we­
     tenschap alle ziekten overwonnen en sterft
     men slechts nog van hoge ouderdom. Als be-
     kend wordt dat Matherine Mortenhoe aan een
     ongeneesbare hersenkwaal lijdt en slechts
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14