Page 10 - ER WAS EENS ...
P. 10

Literaire productie blijft – en daar is niets verkeerds mee – natuurlijk voor een over-
       grote meerderheid van auteurs een manier om in hun levensonderhoud te voorzien,
       en dus mag men aannemen dat een overgrote deel van hun productie en van hun sci-
       ence fiction ook seriewerk is, waarbij deze beschouwingen minimaal aan bod komen.

       Sommigen hebben het wat moeilijk dit toe te geven, of stellen daar, wat ruw, als ex-
       cuus tegenover dat tenslotte 95 % van alles junk is.

       Een lijstje van “beste” science fiction teksten ga ik hier niet aan toevoegen. Vergelij-
       ken is een moeilijke oefening, en dat niet alleen omdat “smaken en kleuren verschil-
       len”, maar omdat vele zaken niet vergelijkbaar zijn.

       En dat geldt voor alle kunstvormen, en niet alleen voor klassieken en modernen,
       maar zelfs voor modernen onderling. Zeker wanneer de “eigenheid” een rol gaat spe-
       len.

       Om het bij de “Golden Age” te houden, Asimov is Bradbury niet en Bradbury is
       Clarke niet. En dan, niet Angelsaksische science fiction is in de Engelssprekende lan-
       den en ook hier nauwelijks bekend.

       Wie zich de moeite getroost ook de boek- en filmbesprekingen in de verschillende
       publicaties van SFAN door te nemen zal snel merken waar de instelling en de voor-
       keuren van de verschillende medewerkers lagen.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15